Skriv ut

Härjedalens kommun

FAKTA

HÄRJEDALENS KOMMUN:
Jämtlands Län
Centralort Sveg
Folkmängd ca 11 000

VISION:
"En attraktiv kommun där det är lätt att leva"

VÄRDSKAPETS UPPDRAG:
Utbildningar kring värdskap 2008-2010 för 1000 personer.

UTBILDNINGENS SYFTE:
"Härjedalens kommun blir unik i Sverige som en kommun där merparten av de anställda är certifierade i värdskap". Malin Fjellgren, Härjedalens kommun

I Härjedalen tar man sikte på 2015 utifrån ett visionsarbete som påbörjades 2004. Näringslivssekreterare Malin Fjellgren berättar om arbetet.

Visionsarbetet - sikte 2015

Härjedalen som i många andra kommuner pågår en process för utveckling av kommunen. Här tar man sikte på 2015 och ett visionsarbete påbörjades 2004. Man vill stoppa befolkningsminskningen, öka sysselsättningen och skapa bättre förutsättningar för företag att utvecklas. Nu är strategier framtagna och handlingsplaner för de fyra prioriterade profilområdena: livsmiljö, turism, näringsliv och kompetens. Nyckelord i processen har varit framtidstro, mod, positiv attityd till Härjedalen, kunskap, värdskap och kvalitet.

Utbildning för kommunens anställda och politiker

Ett av de mer radikala och märkbara resultaten av arbetet är att alla anställda i kommunen ska genomgå en utbildning i värdskap och service. Under 2008-2010 kommer minst 1 000 personer att gå den. "Det innebär nästan 10% av kommuninvånarna", säger Malin Fjellgren på Näringslivs & Utvecklingskontoret, koordinator för produktionen. De kommunanställda ska bli mer medvetna om sin roll som ambassadörer för kommunen och hur de agerar i olika situationer. De är inte minst avgörande hur man bemöter personer i telefon. Utbildningen består av en faktadel och en värdskapsdel. Faktadelen ger en kompetenshöjning och inblick i varandras förvaltningar. Värdskapsdelen bidrar med kunskap och insikt om värdskap och är ett led i arbetet med att skapa en attraktiv livsmiljö för kommunens medborgare och besökare.
"Det här är samma typ av utbildning som genomförts i Åre, Funäsdalen och Östersund. Men då riktad mer mot besöksnäring och handel." säger Malin Fjellgren. "Vår utmaning i detta är att lyfta fram Härjedalens kommun både som serviceorganisation och myndighet."

DELA INLÄGG

Facebook Twitter Blogger

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer
KALENDER