Skriv ut

Timrå kommun

FAKTA

TIMRÅ KOMMUN:
Västernorrlands län
Centralort Timrå
Folkmängd ca 18 000

VISION:
Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet.

VÄRDSKAPETS UPPDRAG:
Att genomföra Fokus Värdskap, en utbildning i tre steg för nyckel-handläggare inom kommunens företagsservice.

UPPDRAGETS SYFTE:
Bidra till att visionen "Norrlands bästa företagsklimat år 2015."

Timrå kommun satsar på att bli bäst på företagsklimat i Norrland och värdskap är en viktig del. Anne Niska, platsansvarig på Entreprenör Timrå berättar varför.

Varför fokuserar ni på värdskap?

Möten med företag är möten med människor, ett företag - ett möte. Av den anledningen är våra handläggare jätteviktiga i företagskontakterna. En sak är att vi har korta beslutsvägar, snabba handläggningstider, hög kompetens och bra rutiner. Men lika viktigt är att handläggaren ser hela bilden.

Vad är hoppas ni uppnå?

Det handlar om att lägga grunden för ett gemensamt förhållningssätt, tänka tillsammans och tänka nytt. Kommunen har beslutat att företagsärenden ska prioriteras men många insatser måste göras för att nå visionen, utbildningen i värdskap är en av dem. Inom Företagsservice har vi ett femtontal nyckelhandläggare vars högsta prioritet är att ta hand om företagsärenden. Värdskap ska vara ett av de verktyg som de ska kunna använda i sina kontakter.

Varför är det så viktigt?

Företagsklimatet är betydelsefullt för oss. Kommunen ligger strategiskt logistiskt mellan Sundsvall och Härnösand. 68 % av hushållens inkomster kommer från privatsektor, det finns 800 företag varav många små. Det finns en stark entreprenörsanda och goda förutsättningar för nyföretagande.

Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna?

Entreprenör Timrå är en viktig del. Här på näringslivskontoret är vi samlokaliserade tillsammans med 4 av de största företagarföreningarna och att det finns en anställd koordinator. Vi måste handlägga på bra sätt, ge realistiska besked och säkerställa korta beslutsvägar. Men det viktigaste är nog ändå att vi tar både ett personligt och ett gemensamt ansvar. Ärenden kan komma in från så många olika håll, vi kan aldrig tänka att det finns "nånannan" som ska ta hand om det.

 

DELA INLÄGG

Facebook Twitter Blogger

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer
KALENDER