Skriv ut

Swedavia Arlanda

FAKTA

SWEDAVIA - Arlanda-Bromma
Arlanda är Sveriges största flygplats. Under 2009 reste 16,1 milj till eller från flygplatsen. Bromma har närmare 2 milj resenärer.

UPPDRAG:
Att göra Stockholmsregionen till det självklara valet i Skandinavien, för näringsidkare, resenärer och besökare.

VÄRDSKAPETS UPPDRAG:
Utbildningsinsats med föreläsningar, workshops och webbkurs.

UPPDRAGETS SYFTE:
Att genom inspiration och kunskap skapa engagemang, delaktighet och eget ansvar för värdskap.

Att stå i gästens skor, se sin verksamhet med gästens ögon- det är värdskap! Värdskapsutvecklaren Marianne Strindin berättar om värdskapsprocessen inom Swedavia Arlanda.

Bakgrunden till värdskapsarbetet Swedavia (fd LFV)

Arbetet med värdskap är en fortsättning på det värderingsarbete som inleddes under 2001 där de gemensamma värderingarna affärsmässighet, ansvar och entusiasm togs fram.

Möte med alla chefer 2006
Under ledarforum hösten 2006 fick alla chefer och gruppchefer möjlighet att höra Jan Gunnarsson prata om värdskap.

Möte med alla anställda 2007
I februari 2007 kom turen till alla medarbetare som på den årliga framtidsdialogen fick en halvdag med Jan Gunnarsson.

Värdskapsdialoger
Under 2007 kallades alla medarbetare till värdskapsdialoger där man arbetade med frågor som rörde det egna värdskapet i verksamheten.

Mera Värd - diplomering av värdar
Efter värdskapsdialogen blev det möjligt för alla medarbetare att genomföra webbkursen Mera Värd. För enheter i frontlinjen var webbkursen obligatorisk. 320 personer har avslutat kursen.

Värdskapscoacher
Under hösten 2007 utbildades värdskapscoacher som stöd och bollplank för cheferna i värdskapsarbetet. De ska också kunna vara inspiratörer för övriga medarbetare.

Workshop om ledarskap och värdskap
Samtidigt som coacherna utbildades genomförde alla chefer en särskild workshop om ledarskap och värdskap.

Traineeuppdrag
I april 2008 presenterade tre traineer rekommendationer om hur man kan jobba vidare med värdskap inom LFV, nuvarande Swedavia.

Värdskapsutvecklare anställs
I början på december 2008 anställdes den första värdskapsutvecklaren med uppdrag att driva värdskapsarbetet vidare inom division Stockholm. Marianne Strindin innehar tjänsten.

Samarbete löpande mellan Swedavia och VÄRDSKAPET
Det har hela tiden funnits ett nära samarbete mellan de två bolagen och löpande har Swedavia gett böcker till nyanställda, VÄRDSKAPETS talare har gett föreläsningar och workshops när det behovet har funnits.

Värdskapsinspiratörer rekryteras
Under vintern/våren 2009 rekryterades fem stycken värdskapsinspiratörer på Stockholm-Arlanda och Stockholm-Bromma.

Helheten kring flygplatsen
Swedavia strävar efter att se helheten kring sin flygplats och man arbetar ständigt med samarbetet med övriga aktörer på flygplatsen. Det senaste mer intensifierade arbetet är med Ground Handling och Securitas. Bland annat har en utbildning för 1 000 personer hållts inom Securitas kring värdskap och bemötandefrågor. Som en del i värdskapsarbetet har man också tillsammans med Sigtuna Turism utvecklat turistinformation på informationscentret på terminal 5, Arlanda Visitor Center och informationsdiskarna på terminal 2 och 3. Dessutom har butikerna på Arlanda lagt in en separat utbildning kring bemötande för de som arbetar i de butikerna.

Värdskapslinjen
Hösten 2010 skapade man en telefonlinje till vilken man kan ringa dygnet, i de fall man ser eller känner att någon har gjort en extra insats kring värdskap och bemötande. Man kan då meddela det på linjen och det går ut ett tackbrev samt en check till den personen. Dessutom lyfts händelsen som en värdskapshistorien på Arlandas interna webbplats.

Arbetet fortsätter
På Swedavia Arlanda fortsätter arbetet kring värdskap löpande och ambitionen och viljan finns att från koncernnivå sätta fokus på arbetet som väl ligger i linje med den befintliga "Code of Conduct" och de värdeord man valt att arbeta utifrån för organisationen - Pålitlig, Engagerad, Nytänkande och Välkomnande. Visionen man arbetar utifrån är "Tillsammans för vi världen närmare".
Läs mer om värdskapsarbetet på Arlanda!

 

DELA INLÄGG

Facebook Twitter Blogger

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer
KALENDER