Skriv ut

Lärares arbetsglädje - betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet.

Att utveckla en emotionell lyhördhet i arbetet – något som ofta förknippas med arbetsglädje – är en yrkesskicklighet som har stor betydelse för att göra ett bra arbete som lärare, menar Anna-Carin Bredmar i sin doktorsavhandling från 2014: Lärares arbetsglädje - betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet.

Att ta emot och välkomna elever på ett bra och professionellt sätt är lika betydelsefullt som i vilket annat sammanhang som helst där människor möter människor. Men att samtidigt vara personlig och professionell i arbetet kan innebära en balansgång inte bara i läraryrket. Anna-Carin Bredmar skriver lättillgängligt och engagerat om arbetsglädje som drivkraft och kraftkälla, närvaro, sammanhang och tillhörighet. Hon skriver om att känslor är något som är viktigt att både få uttrycka, förmedla och ta emot i arbetet vilket rimmar väl med tankegångarna runt värdskap.

 Läs uppsatsen här

DELA INLÄGG

Facebook Twitter Blogger

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer