Skriv ut

Hållbar utveckling

Enligt FN och EU ska alla länder ha en strategi för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling består av tre delar (enl Wikipedia):

  • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de "klarar av"
  • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls
  • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt

Värdskap som praktisk filosofi bidrar till social hållbarhet genom sitt tjänande perspektiv, att bemöta och möta människor utifrån de behov de har.

DELA INLÄGG

Facebook Twitter Blogger

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se

NY BOK - LEDA SOM VÄRD

NY BOK - LEDA SOM VÄRD Den här boken är en hyllning till alla operativa chefer som får världen att fungera i verkligheten. 
Läs mer
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer
NY BOK - LEDA SOM VÄRD! NY BOK - LEDA SOM VÄRD!
Den här boken är en hyllning till alla operativa chefer som får världen att fungera i verkligheten.
Läs mer