Välkomnande Destinationer

Vad är en välkomnande plats eller destination? Föreställ dig en plats där både boende och besökande trivs och vill vara. Ett ställe där det finns fina natur- och kulturupplevelser, lustfyllda aktiviteter, bra service och kommunikationer, boende och mat. Där kontakter med människor blir till minnesvärda upplevelser. Där det råder en öppen och inbjudande atmosfär präglad av en genuin välkomnande gästfrihet.

Många platser och destinationer strävar mot att bli mer välkomnande och vill gärna samarbeta kring gemensamma frågor och öka attraktionskraften. Värdskap kan bli själva utgångspunkten för det gemensamma arbetet, den sammanhållande länken. Värdskap angår alla och alla kan vara med och bidra till en välkomnande plats. Värdskap kan ge avtryck i såväl vision och mål som arbetssätt.

 

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer