Offentlig sektor

Värdskap är lika relevant och användbart i privat som offentlig verksamhet. Över 100 av Sveriges 290 kommuner har redan anlitat VÄRDSKAPET för olika insatser. Vi vet att ett av de viktigaste skälen är att man vill öka sin attraktionskraft genom att fokusera på bättre bemötande, möten och relationer.

När ett gott värdskap genomsyrar hela organisationen kommer det till uttryck i alla möten och bidrar till att skapa gemenskap, arbetsglädje och stolthet. Ett utvecklat värdskap hjälper kommunens anställda att förverkliga det politiska uppdraget i den dubbla rollen som serviceorganisation och myndighet och bidrar till framgång för individer, grupper och hela kommunen.

 

 

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer