Skriv ut

Orsa - helt enkelt

FAKTA

Orsa har ca 7 000 innvånare. Största arbetsgivare är Orsa kommun med ca 650 anställda. I strategin för tillväxt och välfärd pekas värdskap ut som en framgångsfaktor. En förstudie gjord av näringslivs-och utvecklingskontoret (NLUK), visade också att inom Orsas organisation, likväl som inom delar av besöksnäringen, behövde öka kompetensen i värdskap. Kompetens inom värdskap ser man som en nödvändighet för att i framtiden kunna få jobb inom dessa sektorer i regionen.


VISION:

"I framtidskikaren är Orsa en kommun där folk trivs och vill bo kvar. Den goda Orsaandan sprider sig och ger oss ett så gott rykte att folk gärna flyttar hit."

STRATEGI:

Orsa menar att: "All utveckling inom strategin beror på Orsas möjlighet att skapa starka och goda relationer." I kommunens "Strategi för tillväxt och välfärd" slås fast att värdskap är en framgångsfaktor. För att utveckla och förbättra kommunen inom bemötandeområdet fick kommunens samtliga medarbetare tillsammans med delar av besöksnäringen genomgå utbildningar i värdskap.

VÄRDSKAPETS UPPDRAG:

Värdskapet genomförde en heldagsworkshop med chefer och sex halvdagsföreläsningar i olika omgångar för alla medarbetare inom kommunen. Dessutom skapades en webbaserad värdskapsutbildning tillsammans med företaget Xpectum. Värdskapsutbildningen innehåller en destinationsdel med destinationskunskap och en kommundel med fakta om Orsa kommun samt en fördjupning i ämnet värdskap med tillhörande värdskapsspel. Alla 650 medarbetare inom kommunen genomförde utbildningen under 2011. Orsa har även tagit fram en version anpassad för företag inom besöksnäringen.

Orsa har ca 7000 innvånare. Man anser att man har korta avstånd mellan människor och vill få saker gjorda utan att krångla till det därav har man skapat Orsa - helt enkelt! Under 2010 inledde man en värdskapssatsning genom vilken man vill visa att gott värdskap är ett förhållningssätt som får Orsas besökare och nyinflyttade att känna sig välkomna.

Varför har ni valt att ta med värdskap i ert utvecklingsarbete?


Orsa vill satsa på bra boendemiljöer, levande centrum och handel, marknadsföring, aktivt mottagande av inflyttare samt utbyggd infrastruktur (IT, väg, järnväg). Strategin omfattar också utveckling av Orsa kommun som myndighetsutövare, servicegivare och det kommunala värdskapet. När alla de här faktorerna samspelar på ett bra sätt och företagen ges bra tillväxtförutsättningar kan man bygga en attraktiv kommun med ökande sysselsättning, god löneutveckling och ökande befolkning. Detta ger ökade skatteintäkter, som i sin tur kan användas för en skola och barnomsorg med hög kvalitet, god vård och omsorg, säkra, trevliga, spännande och väl fungerande offentliga miljöer.


Vad vill ni uppnå?


Värdskapssatsningen ska visa hur gott värdskap är ett förhållningssätt som får Orsas besökare och nyinflyttade att känna sig välkomna. Det ska ges en insikt om hur ett gott värdskap är en framgångsfaktor som kan stimulera och attrahera människor att komma till och bosätta sig i Orsa.


Vad är affärsnyttan?

I Orsa vill man skapa framgång för kommuninvånare, organisationer, företag och platser. En framgång som kan uttryckas i tillfredsställda och framgångsrika medarbetare, nöjda återkommande gäster, ökad inflyttning och företagsetableringar och ett större skatteunderlag.


Inför framtiden:

Värdskapsarbetet kommer under 2011 och framåt att bli mer processinriktat och förhoppningsvis kan vi om 3-5 år skörda frukterna av arbetet. För att hålla processen vid liv kommer ett förvaltningsövergripande åtagande att läggas in i kommunens verksamhetssystem under målområde Orsaandan. Åtagandet innebär att alla arbetsplatser årligen ska genomföra minst en aktivitet som bidrar till att stärka och utveckla det goda värdskapet inom Orsa kommun.

Länkar och mer info:

Väkommen till värdskap Orsa!

Värdskapstips!

Janne Lundberg om värdskap

Benny Anderssons värdskapstips

 

 

DELA INLÄGG

Facebook Twitter Blogger

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer
KALENDER