Välkomnande företag

Många företag ser värdet av ett välkomnande förhållningssätt i verksamheten. Värdskap är ett användbart och verkningsfullt verktyg för att utveckla och förbättra företagskulturen och sätta fokus på själva mötet mellan anställda och kunder. Värdskap skapar bättre förutsättningar för mänsklig kontakt och bidrar till att realisera den fulla potentialen i alla möten mellan människor, internt och externt.

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer