Skriv ut

Hallstahammars kommun

FAKTA

HALLSTAHAMMARS KOMMUN
Västmanlands Län
Centralort Hallstahammar
Folkmängd ca 15 000

VISION:
"Det goda livet i storstadens närhet"

VÄRDSKAPETS UPPDRAG:
Del av en visionsdag för hela kommunens personal och näringslivet.

UTBILDNINGENS SYFTE:
Ett avstamp för en gemensam värdegrund där bemötandefrågor, kundorientering, det goda mötet och det goda värdskapet är ledstjärnor.

I Hallstahammar är det goda mötet och det goda värdskapet ledstjärnor. Projektledaren Carina Janzon berättar om visionsdagen 2010 och värdskapet.

Hur kommer det sig att ni jobbar med värdskap?

Det hela startade med att våra politiker slog fast en ny vision "Det goda livet i storstadens närhet". Dessutom finns en gemensam värdegrund där bemötandefrågor, kundorientering, det goda mötet och det goda värdskapet är ledstjärnor. Jag vet att flera i kommunen var inspirerade av Värdskapets tankar. Själv hade jag jobbat med värdskap som en del av ett ESF-projekt inom förskola och städ med bl a bemötandefrågor. När jag presenterade projektet under ett ledarforum i början av året väcktes tankarna att den här dialogen borde föras inom samtliga verksamheter.

Vad hände under visionsdagarna 28 och 29 april?

Målet var att göra ett avstamp i det uppdrag som den politiska ledningen förväntar sig ska ske under perioden fram till 2015. All kommunens personal, närmare 1400 personer var inbjudna tillsammans med näringslivet. Jag ville att värdskap skulle genomsyra både planering och genomförande. Och så blev det verkligen! Inbjudan var personlig och framförallt mottagandet. T ex stod respektive nämndordföranden och hälsade välkommen och eskorterade deltagarna in till Hallsta Arena.

Vad ville ni uppnå?

Vi ville bjuda på inspiration och tankeväckare från föreläsare som ligger i framkant inom området och visa på hur var och en kan göra skillnad i alla våra möten. Vi ville också skapa en tydlig och pedagogisk bild att uppdraget kommer från våra politiker och visa på skillnaden mellan vad kommunpolitiker, kommunchef, tjänstemän och näringslivet gör. Ett exempel var en stor krukväxt på scenen som de symboliskt fick vattna och berätta vad de bidrar med för att vi tillsammans ska nå visionen.

Vad har ni fått för respons?

Vi har fått väldigt mycket positivt från deltagarna från visionsdagarna. Vi har haft värdskaps-föreläsningar och jobbat med ett eget material om hur vi kommunicerar verksamheten till våra kunder. Varje arbetslag, totalt 220 personer borrade djupt i de här frågorna. De tycker det varit jättebra. De har avsatt tid på personalmöten och fortsatt prata om hur vi ser på våra "kunder". Det verkligen fått genomslag ibland där man minst anat det. Det kan vi se på att när en enhet blir mer populär så ökar kön.

Vad blir nästa steg?

Nästa steg blir för chefer och ledare att diskutera hur värdegrund och värdskap ska implementeras. På vilket sätt ska det leva i organisationen? Ska det integreras i verksamhetsplaner?

Vad tror du är viktigt för att lyckas?

Kommuner är i många fall "enda butiken i stan". Det gäller att förstå våra medborgares upplevelse av att man ibland är helt hänvisad till oss. Då är det extra viktigt att förvalta sitt värdskap. Var och en måste ta sitt ansvar. Det är bara jag själv som bestämmer om jag vill göra skillnad.

 

 

 

DELA INLÄGG

Facebook Twitter Blogger

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer
KALENDER