Skriv ut

Lidköpings kommun

FAKTA

LIDKÖPINGS KOMMUN:
Västra Götalands Län
Centralort Lidköping
Folkmängd 38 093 (2010)

VISION:
"Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun."

VÄRDSKAPETS UPPDRAG:
Inspirationsföreläsningar och workshops för ledare med Katarina Bergström. Ett verktyg med filmer, övningar och handledarmaterial för gruppsamtal, totalt omfattas 4000 anställda.

UTBILDNINGENS SYFTE:
Alla medborgare ska känna sig väl bemötta och uppleva att det är lätt att få sitt ärende uträttat. Utbildningen ska ge alla anställda möjlighet att diskutera bemötandet och tillgängligheten på den egna arbetsplatsen.

I Lidköping ska alla medborgare känna sig väl bemötta och uppleva att det är lätt att få sitt ärende uträttat. 2010 genomfördes ett ambitiöst arbete med sikte mot visionen - en välkomnande och hållbar kommun. Projektledaren Bodil Olofsson berättar om bakgrunden och processen.

Ni tar ett rejält tag om bemötandet behövs det?

Vi vill bli ännu bättre! Oavsett var vi arbetar i kommunen är vi ytterst till för våra kunder och brukare. Nu vill vi lyfta vårt bemötande och tillgänglighet till en ännu högre nivå och skapa diskussion och engagemang kring bemötandefrågor.

Hur ska det gå till?

Alla anställda omfattas på olika nivåer. Vi har valt att använda värdskap som ett verktyg i processen. Alla chefer får en halvdags grundutbildning. Även utvalda yrkesgrupper/personer med mycket kundkontakter omfattas för att de ska kunna stötta cheferna i arbetet. Alla anställda utbildas på arbetsplatsträffar med hjälp av en speciell verktygslåda på intranätet.

Vad ska det leda till?

"Vi finns till för dig" säger vi i vår värdegrund och det är viktigt att Servicedeklarationen är levande hos alla i varje möte. Varje arbetsgrupp får fokusera på bemötande och tillgänglighetsfrågor, förstärka det som redan är bra och hitta det som kan förbättras.

När blir det klart?

Jag vet inte om man någonsin blir färdig, men själva projektet avslutas 2010. Bemötande och tillgänglighet är ett prioriterat område i kommunfullmäktiges styrkort och ska därför arbetas med under en lång tid framöver.

DELA INLÄGG

Facebook Twitter Blogger

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer
KALENDER