Filmen om värdskap, ett inspirations- och dialogverktyg

 Filmen om värdskap, Art of Welcoming, är ett inspirations- och dialogverktyg som uppmuntrar till reflektion och diskussion om betydelsen av ett välkomnande värdskap. Och om hur du skapar ett inkluderande förhållningssätt i din organisation.

Filmen är en timme och 15 minuter lång med fyra pauser. I varje paus får du själv eller tillsammans med dina kollegor reflektera över vad det innebär att inkludera och välkomna till exempel kunder, medarbetare, patienter och elever i er verksamhet.

Efter filmen har du reflekterat över frågor som: Vad är att inkludera och välkomna? Varför och för vem är det viktigt? Varför är det ibland svårt? Hur kan vi tänka och göra för att människor alltid ska känna sig välkomna? Att se filmen och arbeta med frågorna är lekfullt, roligt, utmanande, tankeväckande. Och du kommer att se på dig själv och alla människor du möter med nya och nyfikna ögon!

Filmen Art of Welcoming är ett mycket flexibelt och modernt inspirations- och dialogmaterial. Ni kan se filmen i grupp och diskutera frågorna avsnitt för avsnitt. Att se hela filmen och diskutera alla fyra frågeområden i en följd, tar cirka 2,5-3 timmar. Men ni kan också dela upp filmen och ta ett avsnitt i taget om det passar er bättre.

Ytterligare en möjlighet är att arbeta individuellt. Du ser då filmen på din dator, via en  läsplatta eller mobilen när du vill och var du vill. Du får samma möjlighet som vid gruppövningen att reflekterar över frågorna i din egen takt och när du vill. Perfekt för den organisation eller grupp som har svårt att samla medarbetarna.

Filmen Art of Welcoming ger er en mycket bra introduktion och insikt i välkomnandets stora betydelse för alla relationer människor emellan. Och ger djupare kunskap om hur du omsätter ett värdskap i praktiken i din vardag. För många räcker det att göra filmen och diskutera de frågor som den väcker för att uppnå en märkbar förändring i sin verksamhet. För andra är det en bra start på en större förändringsprocess.

Mer information