Vi skapar framgångsrika
verksamheter genom att
göra dem mer mänskliga

Vi skapar framgångsrika
verksamheter genom att
göra dem mer mänskliga

Börja med det viktigaste. Börja med människorna.

Vi tror på människors potential och förmåga att göra skillnad i varje möte.
Det är där värdskap kommer in.

Vi kan stolt säga att vi kan det där med värdskap och vad framgång med värdskap leder till.
Det vill vi såklart att fler ska få ta del av.
Sedan 2003 har vi inspirerat och tränat över 100 000-tals människor.
Tillsammans med våra kunder tränar vi på förhållningsätt som kännetecknar välkomnande människor och verksamheter.
Det tycker vi är viktigt.
En mer välkomnande värld helt enkelt.

Hostmanship Scandinavia är sedan 2023 samlingsnamnet för de tre verksamheterna
Värdskapet i Sverige, Vertskapet i Norge och Værtskabet i Danmark

Vad är värdskap?

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Det är att se dem vi möter som våra gäster, oavsett om de är kunder, klienter, patienter, studenter eller kollegor. Det är ett inspirerande och hållbart förhållningssätt där vi möter varandra med respekt, värdighet och äkta omtanke.

← Lyssna till Märits tankar om värdskap och vad det kan bidra till.

En välkomnande kultur leder till

Bättre bemötande
och bättre relationer

Det handlar om relationer och människors engagemang. Vi hjälper er att skapa en kundorienterad kultur med fokus på de interna och externa relationerna.

Hållbara och mänskliga arbetsplatser

Tänk dig en verksamhet med en kultur där alla känner sig inkluderade och välkomna.
Där alla känner trygghet och tillit till varandra och kan utvecklas och bidra på bästa sätt. En attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö.

Attraktiva destinationer och välkomnande platser

Det är människan som gör platsen. Vi hjälper destinationer och kommuner att tillsammans skapa en kultur med fokus på helhet och samverkan mellan aktörer.

Läs mer om varför och hur verksamheter väljer att satsa på värdskap och vad det leder till.

Vardskapsfilosofin

VÄRDSKAPSFILOSOFIN

KONSTEN ATT VÄLKOMNA

I vår värdskapsfilosofi får du inspiration om vad som kännetecknar välkomnande människor och verksamheter, vilka sju förhållningssätt de väljer i sina möten och situationer. Eller vilka förmågor som du kan fördjupa dig i för att utveckla ditt och din verksamhets värdskap.

Vardskapsfilosofin

VÄRDSKAPSFILOSOFIN

KONSTEN ATT VÄLKOMNA

I vår värdskapsfilosofi får du inspiration om vad som kännetecknar välkomnande människor och verksamheter, vilka sju förhållningssätt de väljer i sina möten och situationer. Eller vilka förmågor som du kan fördjupa dig i för att utveckla ditt och din verksamhets värdskap.

Värdskapet Våra tjänster

Våra lösningar och tjänster

Värdskap är en muskel som vi alla kan träna. Och ju mer vi tränar desto bättre blir vi. Ibland kan det räcka med en föreläsning som inspirerar en arbetsgrupp. Det kan också vara en involverande  heldags ledar- och/eller  medarbetardialog.

I andra fall behöver vi längre tid för att skapa ett program som identifierar och utvecklar er bemötandendekultur – er värdskapsresa.

Vi är era trygga värdar och vi är med er på hela resan.
Våra verktyg kan användas såväl på plats som i det digitala rummet.

Läs mer under våra tjänster

Om Värdskapsresor

Tänk om alla i er verksamhet tillsammans skulle ut på en tur. En ny kultur med välkomnande och värdskap i fokus. Där alla känner sig välkomna och trivs. Den värdskapsresan och kulturen kan vi hjälpa er att skapa tillsammans.
Här kan du läsa mer om hur.

Värdskap i praktiken

Värdskap är en konst. Sedan starten har vi haft förmånen att arbeta med den konsten tillsammans med nästan varje svensk kommun liksom stora delar av besöksnäringen i både Sverige och Norge. Vi har mött människor i många olika branscher i hela Skandinavien, gästspelat i andra länder och ingått i starka samarbeten med andra allt för att omsätta värdskap i praktiken.
Här kan du läsa om hur Jönköpings kommun arbetar med värdskap.
Är du nyfiken på flera kundreferenser? Kontakta oss!

Värdskapsbrevet.

Vill du ha inspiration om värdskap
och ta del av våra erbjudanden och arrangemang?

Anmäl dig här