OM OSS

Hostmanship Scandinavia är sedan 2023 samlingsnamnet för de tre olika verksamheterna Värdskapet i Sverige, Vertskapet i Norge och Værtskabet i Danmark. Vi hjälper verksamheter och platser att skapa välkomnande och hållbar kultur för ökad attraktionskraft oavsett var i Skandinavien uppdragen finns. Verksamheten ägs och drivs av grundaren Märit Torkelson som utifrån uppdragens karaktär tar in erfarna resurser inom nätverket. Alla med samma inställning om en mer välkomnande värld.

För att nämna några olika uppdrag under vår 20-åriga resa så har vi:
Genomfört olika insatser i alla slags branscher inom såväl privat som offentlig och ideell sektor.

Sedan 2010 genom SKR och utbildningskonceptet Förenkla Helt enkelt, genomfört värdskapsföreläsningar i nästan varje svensk kommun.

I Norge har vi sedan 2008, varit utbildningsleverantör till  Innovasjon Norge. Vi har genomfört kursen ”Godt Vertskap” och därmed utvecklat mer välkomnande destinationer som Loften, Svalbard, Oslo och Trøndelag för att nämna några.

”Værtskab i verdensklasse” är en unik process vi skapade för en sjukhusregion i Danmark. I processen involverades alla medarbetare, ledare och nyckelpersoner. I programmet genomförde vi workshops och olika utbildningsinsatser för att skapa ett ”Værtskab i verdensklasse”.

Utgångspunkten i vårt sätt att vara och i våra leveranser är vår filosofi om värdskap.

 

VI PÅ VÄRDSKAPET

Det är vi som skapar värdskap i Skandinavien och fler resurser finns inom nätverket.
Tveka inte att kontakta mig om du vill veta mera om hur vi arbetar och om våra metoder.

Välkommen till oss
marit(at)vardskapet.se

Märit Torkelson
Märit Torkelson är en mycket omtyckt och engagerande föreläsare och processledare. Hon blandar humor med kloka exempel från sitt liv som företagare och människa. Märit tar deltagarna med på en resa som handlar om mänskliga relationer och värdskap i alla branscher. Vad kännetecknar välkomnande människor, verksamheter och platser och vad behövs för att lyckas? Hon får deltagarna att vilja och våga dela med sig av sina erfarenheter.

Kicki Grunditz Kindvall
Värdskapsspecialisten och föreläsaren som får det att hända på riktigt i rummet. Med lång erfarenhet av värdskap och utveckling av verksamheter genom träning och utbildning samt egen ledarerfarenhet. Kicki sätter snabbt in sig i en verksamhets utmaningar och skapar djupt förtroende hos deltagarna. Humor är ett viktigt verktyg. Och att göra det man gör med hjärtat. Kicki tror att det bor en liten konstnär inom henne. Det kommer märkas i rummet!

Charlotte Konradsen Ayad
Charlotte är en engagerad föreläsare och utbildare. Hon brinner för sitt arbete inom lärande och personlig utveckling där människan är i centrum. Charlotte tror på människors förmåga och deras potential. Närvaro i mötet är Charlottes paradgren. Och att se alla.

VÅR HISTORIA

Allt började med en turistminister och besöksnäringens olika organisationer som under 2002 tog fram ett strategiprogram,” Framtidsprogrammet”, som syftade till att stärka besöksnäringen i hela Sverige under hela året. Ett av de prioriterade utvecklingsområdena var just att stärka värdskapet.

Projektet ”Det svenska värdskapet” initierades av aktörer som Svensk Handel, SHR (idag branschorganisationen Visita) och det svenska Turistrådet (idag Visit Sweden). Intresset för det svenska värdskapet blev stort, inte bara inom besöksnäringen utan från företag i alla branscher, kommuner och regioner runt om i Sverige.

År 2003 bildades bolaget Värdskapet Utveckling AB som sedan starten har inspirerat och utbildat 100 000-tals människor i värdskap runt om i världen.

VÄRDSKAP I VÄRLDEN

Hostmanship Scandinavia, med representation i Sverige, Norge och Danmark är en del av  det internationella nätverket, Hostmanship Group. Det betyder att vi har kollegor även i Nederländerna och Uganda och uppdragsgivare i många fler länder.

Vår gemensamma och övergripande dröm är – En mer välkomnande värld- Ett mer medmänskligt samhälle.

Det tycker vi är viktigt. Att välkomna alla. Alltid. Och överallt.