OM VÄRDSKAP

Värdskap är en konst. För oss är värdskap ett inspirerande och hållbart förhållningssätt för att säkerställa ett professionellt och mänskligt bemötande mot kunder och mellan kollegor. Vi menar att värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se alla dem vi möter som våra gäster, oavsett om de är kunder, klienter, patienter, studenter eller kollegor.

Ett gott värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, inkludering, kvalitet, nyfikenhet, vänskap och gästfrihet. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer vi möter. Att välja att se möjligheter och utmaningar som de är och inte filtrerade genom våra förutfattade meningar, antaganden och erfarenheter. Det krävs mod att leva på det viset, men ger så mycket tillbaka.

I vår värld ser vi alla som gäster och det synsättet hjälper oss på vägen. Finns det en gäst finns det också en värd – som kan bjuda på ett gott värdskap. Som värd handlar det om att våga släppa fram sina talanger och uttrycka sin personlighet. Att verkligen vilja och våga tjäna varje människa som den är. Värdskap är attityder och värderingar som visar sig i våra ord och handlingar. I värdskapet finns en insikt om att människor i sina yrkesroller och verksamheter tjänar andra och att vi i den processen bygger både glädje, stolthet och lönsamhet.

Både hjärna och hjärta måste vara med

VÅR VÄRDSKAPSFILOSOFI

Vi har en praktisk filosofi om värdskap som bygger på våra egna och andras erfarenheter från verkligheten. Den har vi kultiverat sedan starten 2003. I vår värdskapsfilosofi får du inspiration om vad som kännetecknar välkomnande människor och verksamheter, vilka sju förhållningssätt de väljer i sina möten och situationer. Eller vilka förmågor som du kan fördjupa dig i för att utveckla ditt och din verksamhets värdskap.

Värdskap utspelar sig på tre scener;
att välkomna andra, välkomna varandra och välkomna sig själv.
Allt hänger ihop. Varje scen bidrar till de andra och bildar tillsammans en helhet.
Vi är alla en del av den helheten.

Vår filosofi är hållbar
Idag ska alla länder ha en strategi för hållbar utveckling. Det tycker vi är bra.
FN har 17 sociala mål till år 2030 där hållbarhet är en av grunderna.

Hållbar utveckling består av tre delar:

Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens
och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen
och människans hälsa till vad de ”klarar av”.

Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser
på lång sikt.

Värdskap som praktisk filosofi bidrar till social hållbarhet genom sitt tjänande perspektiv,
att möta människor utifrån de behov de har. Med respekt, värdighet och en äkta omtanke.

värdskapets scener<br />

Om du är nyfiken på att läsa mera om vår värdskapsfilosofi,
kan du ladda hem den kostnadsfritt här.

Vill du  köpa den som tryckt skrift (34-sidor) kontakta oss!

Konsten att välkomna

Tänk dig en kultur där alla känner sig väntade och välkomna. En kultur där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och vill möta varandra på riktigt. En kultur där våra möten präglas av respekt, värdighet och omtanke. En kultur där vi först ser våra likheter, för att sedan möta våra olikheter med ett öppet, inkluderande och välkomnande förhållningssätt.

Vi menar att detta är grundläggande för verklig och hållbar framgång för oss som individer, våra verksamheter, våra samhällen och vår planet.

Ur Värdskapsfilosofin