Att skapa en välkomnande kultur,  1+1 dagar

Ökad kompetens för att skapa en hållbar värdskapskultur. Det här är kursen med fokus på att stärka det personliga och unika i både oss själva, verksamheten och platsen. Värdskap handlar om att skapa en kultur där människor kommer först. En kultur där människor vill välkomna och skapa goda möten och starka relationer till både gäster, kunder, invånare och till varandra som kollegor.

Denna kurs har Vertskapet Norge utvecklat på uppdrag av Innovasjon Norge och har genomfört drygt 100 kurser för de flesta destinationer och turistregioner i Norge under de senaste 14 åren.

Syfte och mål
Kursen ger deltagarna inspiration, kunskap och verktyg för att utveckla både det personliga värdskapet och arbetet med att skapa en välkomnande kultur i verksamheten och/eller destinationen. Att sätta på fokus på det gemensamma värdskapet för hela destinationen/verksamheten och därmed bli ännu bättre på gästupplevelsen.
Kursen kan med fördel kompletteras med Kick-Off och/eller digital värdskapskurs för medarbetare.

För vem
Målgruppen är ledare och mellanchefer i alla typer av servicenäringar, både privata och offentliga. Passar utmärkt för en destination och dess medlemsföretag.

Upplägg
Kursen innehåller flera moduler med deltagarinvolvering. Vi träffas under två heldagar. Deltagarna får uppgifter före, under och efter träffarna. Vi bjuder in till vår digitala arbetsyta, VärdskapsStudio, och delar vi med oss av våra erfarenheter och nyvunna insikter. Kursen kan genomföras både med fysiska träffar eller med ett helt/delvis digitalt upplägg.

kursmodel 1+1 dags kurs

Ur innehållet

  • Varför värdskap och vad är ett välkomnande förhållningssätt
  • Ett hållbart värdskap,
  • Hur vill vi uppfattas?
  • Vad ska vårt värdskap kännetecknas av och hur visar vi det i vardagen?
  • Värdskapets utmaningar.
  • Att leda som värd
  • Tio nycklar till en välkomnande kultur

Har du frågor om utbildningen välkommen att kontakta oss.