KURS FÖR INTERNA VÄRDSKAPSTRÄNARE – 2+1 DAGAR

Tänk om alla i din organisation hade samma kunskap och ett gemensamt språk för det som angår alla – ert unika värdskap. Låt säga att alla kunde hitta sin egen inre motivation till att bidra till bättre bemötande och starka relationer. Låter det intressant? Nu finns vårt träningskoncept som Värdskapstränare, ett sätt för dig och din verksamhet att själva bygga upp en värdskapskompetens.

Syfte och mål
Att etablera interna utbildare och bygga upp verksamhetens egen kompetens inom värdskap och därigenom skapa engagemang, delaktighet och öka förändringsviljan i organisationen.

För vem
Värdskapstränare är ett koncept som passar för medelstora och större företag, för alla typer av organisationer, för offentlig verksamhet och samarbetsprojekt inom regioner eller destinationer.

Varför värdskapstränare
Värdskapstränare bygger upp verksamhetens egen kompetens och nätverkande inom värdskap. Värdskapstränare kan på sikt få en roll som inspiratörer eller utvecklare inom er verksamhet. Om fler är delaktiga är sannolikheten större att värdskap blir en integrerad del av er verksamhet i ett längre perspektiv.

Upplägg
Under två heldagar samt en uppföljningsdag efter cirka två månader får de blivande tränarna inspiration, ett komplett handledarmaterial för att genomföra en värdskapsworkshop och tillfälle att själva träna. Efter utbildningen får värdskapstränarna tillgång till uppdaterat material och möjlighet till fortbildning.

Ur innehållet

  • Värdskap på djupet.
  • Värdskapspedagogik.
  • Så skapar vi lust, insikt och vilja till värdskap.
  • Upplägg och träning i att genomföra en värdskapsworkshop.
  • Rollen som värdskapsinspiratör/tränare. Praktisk träning i värdskapsövningar.

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta oss.