< Tillbaka til Workshops, Dialoger och kurser

LEDA SOM VÄRD – HELDAGSWORKSHOP

Förutsättningar för värdskap i verksamheter skapas av skickliga chefer och ledare som tar ansvar för att vilja utvecklas och själva vara goda förebilder. Ledare som lyckas få sina medarbetare att vilja levandegöra värdskapets sju grunder. Vad innebär det att utveckla ett ledarskap baserat på värdskap?

Syfte och mål
Workshopen syftar till att ge insikt om hur man skapar attraktionskraft och framgång i en allt tuffare konkurrens om kunder och medarbetare. Efter dagen har deltagarna fått insikt om ledarskapets betydelse för ett gott värdskap samt inspiration och verktyg för att utveckla sitt eget och verksamhetens värdskap.

För vem
Ledare på olika nivåer i privata och offentliga verksamheter, där det finns ett behov av att utveckla både sig själva och sina relationer.

Ur innehållet
Den värdeskapande verksamheten. Ledarskapets tre ansikten.
Tio områden för att bygga en välkomnande kultur.
Från hjältar till tjänande ledare.
Att skapa en kultur som brinner för värdskap.
Värdskapsbaserat ledarskap.

Upplägg
En heldag i workshopsformat med en mix av föreläsning, gruppsamtal och övningar. Fokus på vad det innebär att vara ett föredöme och med ett värdskapsbaserat ledarskap skapa förutsättningar för en kultur som brinner för värdskap.

Leda som värd erbjuds både som intern workshop och som en öppen kurs.
Har du frågor om utbildningen välkommen att kontakta oss.